is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn slaapmuts.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

322 De GELUKKIGE WAERELD.

„ontflippen, wanneer de dwingelandij mij „ leevendig in eene Steene begraafplaats gedompeld zal hebben. "

„6 Mijne Broeders, beweent, beweent „ons! Niet alleen omringen ons de ketens „en beulen; maar wij hangen ook nog af „van de getijden, de elementen, de laagfte „ infeftcn : de geheele natuur is ons weder„fpannig; en indien wij haar overwinnen, „doet zij ons de goederen, welken onzear„beid haar ontrukt, duur betaalen. Het „brood, dat wij eeten, is met ons zweet „ en onze traanen befproeid; hebzuchtige „ menlchen komen vervolgens cn ontruoven „ons een gedeelte van het zelve, om het „ aan luie vleijers te verkwisten.

„Weent, weent met mij, mijne Broeders! „De haat vervolgt ons, de wraak wet in „de duiiternis haar dolk, de lafter fchendt „ons en ontrooft ons het vermogen zelf om ,, ons te verdcedigen ; de vriend verraadt ons „vertrouwen en doet ons dit trooftrijk ge„ voel vervloeken, ja men moet in het mid„den van alle de teisteringen der boosaar„tigheid, dwsaling, hoogmoed en dwaas„heid leeven."

Geduurende den tijd, dat mijn hart een viijen loop aan zijne klachten gaf, zag ik

blin-