is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn slaapmuts.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S8c OORD 15 EL KU N D 1 G E N.

voorfchriftcn of regels de dichtgeeften hebben bedorven en alle dagen nog de vindingrijkfte vernuften bederven. Zij zouden, bezield door de nieuwheid der voorwerpen en ftoutmoedig om dat zy iets durfden beftaan , de loopbaan op eene hun bijzonder eigene wijze geopend hebben: thans, de kaart van het land ontfangende, zien zij alle voorwerpen onder hetzelfde gezichtspunt, waarin anderen ze reeds befchouwd hebben; en hier uit onteringen, helaas! dezelfde gevolgen: in plaats van te doorgraaven, gaan zij Hechts ligtlijk over de vruchtbaarfte mijnen heen; in plaats van hunne gedachten te fcheppen,-ontfangen zij dezelven gefatloeneerd door de hand der vooroordeelen; zij zouden mogelijk aan hunne eeuw bevelen uitgedeeld hebben , en zij gehoorzaamen dezelve; misleid door het dwaas gezag van grijze baarden , neemen zij aan, het geen zij, onder een ander gezichtspunt met verachting verworpen zouden hebben. Het gros der menfchen gelooft , dat de kunft volmaakt wordt, om dat de affchriften vermenigvuldigen; het is alleen een behoeftige overvloed en decze valfche rijkdom berooft ons zelfs van het denkbeeld om naar eeneu wezenlijken te ftrceven.

Hoe ouder men wordt, hoe meer men

een