Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 334 )

XXX. B R I E P

Van den Generaal Dumourier aan den burger Pache, Oorlogsminister.

Luik, den isden December 179*, bet eerfte j«r dec Republiek.

Ik antwoord op uwen brief van den i4den, burger-Minister. De inneming van Frankfort door de Pruisfen, de tegenfpoed van Beurnonville voor Trier, van waar hij te rug gedreven is, volgens het geen hij mij zelve meld, hebben de fchifcking veranderd die ik gemaakt had, om volgens het befluit van den raad, dat gij mij aangekondigd hebt, Valence tot Keulen te doen doorzetten.

Neemt eene kaart, en ziet welke de tegenwoordige politie der cantonnementen is. Gij kunt vervolgens zoo als gij goed dunkt op uwe verantwoordelijkheid de marsch der Legers beflisfchen.

De Generaal Thowenot heeft gelijk gehad u

te

Sluiten