Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 931* )

te melden dat wij Marche bezet hebben; het is de voorhoede van de Arme'e van den Generaal d'Harleville, die er gecantonneerd is; het overige dier Arme'e bezet de boorden der Maas van Huy tot Givet.

De voorhoeden van den Generaal Valence is in het land van Limburg, vanMalmedy en Stavelo gecantonneerd. Zij bevind zich op de uitwegen van Keulen aan den eenen kant, en van Luxemburg aan den anderen. Het corps d'Armée van Valence bevind zich in tweede ligne agter die voorhoede, de linker vleugel te Geneppe, en de rechte te Huy gecantonneerd zijnde. Gij kunt dat dus, of langs de boorden van den Rhijn op Bonn en Aifdernach doen marcheeren, veronderftellende dat er geene aanmerkelijke raagt in het Luxemburgfche is, zonder het welk zij afgefneden zoude zijn, of het door het Luxemburgfche zelve doen marcheeren, om de Oostenrijkfche troepen die er zijn in bedwang te houden, en hun te beletten den Moezel over te trekken en op Beurnonville te vallen.

Ik verklaar u dat ik u niets van dit alles als een raad voorftel; want indien Valence langs Keulen en Bonn marcheerd, zal hij ofte rug moeten deinzen of hij zal afgefneden worden ; indien Valence, in tegendeel, in het Luxemburgfche naderd, dan zal hij van honger iïerven of gevaar loopen om geflagen te worden.

Wat het ontwerp van Beurnonville aangaat,

waar

Sluiten