Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 18 )

Hij, onverdiend,

Des zondaars vriend , Met ons vereend, toen wij zijn haters waren,

Wordt ons gelijk,

Om 't hemelrijk En zijne liefde op aarde te openbaren.

Ontruft gemoed,

Zoek in zijn bloed Uw zoen bij God, en kracht tot heilig leven!

Het is niet recht

Heer, Heer gezegd, Zoo men niet poog zijn voorbeeld na te ftreven.

In arme leên,

Uw vleefch ca been, Zal ik, uit dank, u kleedcn, fpijzen, drenkens

Der vromen hart,

In hunne fmart, Vertrooften, Heer ! en u daar bij gedenken!

Held, raad en kracht,

Door uwe magt Is al wat is, op aarde en in den hoogen.

Uw roem verbreidt

De Chriitenheid, En alle knie wordt voor uw troon gebogen.

Kom,

Sluiten