Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3i )

geruft had hij van eenen Heuvel Landmeetkundige waarneemingen gedaan. Te dier tijd liet de Vorft een Landkaart gereed maken en terwijl de Landmeeter daar mede bezig was, had Johan daar bij ftaan te kijken. Te deezer tyd was hij zelf werkelijk een goed Landmeeter en werd van Edelluiden en Boeren, bij de affcheidingen van Landen en Eigendommen, als zodanig gebruikt.— Groote Konftenaars bezitten doorgaans die deugd, dat hun vindingzieke geeft altoos wat nieuws zoekt; daarom dunkt hen dat geen, dat zij ondervonden hebben en reeds weeten , veel te langwijlig, om dat verder uit te werken. Johan Stilling was om die reden arm ; en het geen hij wift, verzuimde hij, om het geen dat hij niet wift. Zijne goede eenvoudige Vrouw wenschte dikwijls, dat haar Man zijne Konftenarijen ter verbetering van Ackers en Weiden te koft leggen wilde , op dat zij wat ruimer brood mochten hebben. Dan, laaten wij de goede Vrouw haare eenvoudigheid vergeeven; zij wift niet beter; ten minften Johan was bekwaam genoeg hier toe.»— Maar —.. hij zweeg of glimlagte.

De Quadratur des Cirkels en de eeuwigduw-

Sluiten