Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 355 }

cti twee uuren tot het middagmaal riep, en ylings na den eten moeft hij daar wederom in, tot vier umren, als men Thee dronk; zoo aanftonds na de Thee was hot weder: Nu Kinderen naar •School toe ! En dan kwam hij er voor negen uuren niet weer uit, dan ging men aai het avondeeten, en daarop fchielijk Qaapeu,

Op die wijze had hij geen oogenblik voor zig zeiven, dan flegts den Zondag, en dezen bragt hij ook zeer treurig door, wijl hij, bij gebrek van goede klederen, niet meer voor de deur, ik zwijge ter Kerke gaan konde ! Was hij nu te Schouberg gebleven, zoo zoude hem Meefter Nagel langzamerhand van het nodige verzorgd, hebben , want hij had reeds van verre eenige fchikking daar toe gemaakt.

Nu was er werkelijk een drie hoofdige Helhond, op den armen Stilling losgelaten. De uiterfie bedelarmoede, eene altoos duurende opfluiting of gevangenis, en ten derden, een onverdragelijk mistrouwen, en daar uit ontftaane uiterft3 verachting van zijn Perzoon.

Tcgcii St. Maarten begon zijn ganfch gevoel te ontwaken, zijne oogen gingen open , Z 2 ' eJ

Sluiten