is toegevoegd aan uw favorieten.

Hendrik Stillings kindsheid, jongelingsjaaren en vreemdelingschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 444 )

heel niet in ftaat ben, om u te laaten ftudeeren. Nu keerde hij zig ook tot Chriftina, en zeide: maar zoud gij u wel toebetrouwen, het lange afweezen van uwen beminden uit te ftaan ? Zij antwoorde : Ja , God zal mij daar toe kragt geeven !

Nu ftond de Heer Friedenberg op, omhelsde Stilling, kufte hem en weende aan zijnen hals: na hem deed Juffrouw Friedenberg het zelfde. De aandoening die Stilling daar bij ontwaar werd, laat zig niet uitfpreeken; het was hem , als of hij in een Paradijs werd overgezet. Waar het geld tot zijne ftudien van daan zoude komen, daar bekommerde hij zig in 't geheel niet over. De woorden: de Heer» zal het voorzien.' waren zoo diep in zijne Ziele begraven, dat hij niet zorgen konde.

Intusfchen vermaande de Heer Friedenberg hem , dat hij 't nog dit jaar bij den Heer Spanier uithouden, maar zig als dan den volgenden Herfst naar de Academie begeven mocht. Dit was zeer naar Stillings zin , en behalven dat ook zijn oogmerk geweeft. Ten laatften befiooten zij alle te zamen , de ganfche zaak geheim te houden, om het verkeerd oordeel

ii