is toegevoegd aan uw favorieten.

Atlante of De geredde onschuld. Tooneelspel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 79

'andere verfnaperingen'er uit.) Atlante! welk eene verrasfching! — ach! Mevrouw! dit heb ik zeker aan uwe goedheid te danken mogt ik mijn ongelukkige man ! hier eens mede verrasfchen, puizend maal dank Mevrouw. —— ó, hoe blijde zullen mijne kinderen zijn, als ik het hun laat pen, —■ God zegene u!

sophia.

Dit is beter dan paardebonen — kom Moeder', roept uwe Kinderen , geeft hun wat brood en kaas.

(Atlante roept de Kinderen, zij komen in de Hut 1—- met eene vuurige blijdfehap zien zij al den voorraad.

cecilia, (tegen de Kinderen.) Dat is van die Mevrouw! (wijzende op Sophia-) de vijf kinderen, (omringen de Freule, en kusfen \hare handen — het jong(le kind zegt:) Ach! was lieve Vader hier. (Cecilia deeld aan de Kinderen het brood uit.

julia, (komt met vervoering binnen.)

Moeder! Moeder! men zegt Hendrik door twee Gerechtsdienaren in de Gevangenis is gebragt.

ATLANTE.

, Gelooft gij nu niet moeder, dat 'er eenige hoop is. 1 (Een Bode komt binnen, en brengt een brief van de Graaf 1 aan zijne Dochter — Atlante neemt hem aan, «— de Bode buigt zich zeer nederig voor haar en fchijm geheel ontjUlt —- Atlante geeft de brief over

aan