is toegevoegd aan uw favorieten.

Stichtelijke gedichten en gezangen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ii2 GEDI CHTEN en

'k Zag een klok-hen laast haar kiekens,

die door onbedachtzaamheid, Van haar waaren afgezworven,

lokken, ja zij was bereid, Toen zij hen weêr mogt vergaaren,

om op nieuws hen zacht te broên. -—> O, dacht ik, zou teedre Jezus,

minder dan die klok - hen doen ? Zou Hij afgedwaalde kinders,

kinders, die van verre ftaan, Koomen zij met natte wangen,

niet ontfermend neemen aan?

Mogt ik daaglijks, ja gecmurig

mij maar houden aan Hem vast; 'k Wierd dan door de fnoode zonde,

niet zoo menigmaal verrast. —

Vesten wij toch ons vertrouwen,

meer op Jezus en zijn Geest; Hij die 't, raadloos, in zijn handen

opgeeft, voordert allermeest, 't Gaa u wel, mijn waarde vrienden!

Jezus volheid zij uw fchat.' i

Nimmer zal Hij laaten vaaren,

dien Hij eens heeft aangevat.m«mii

Denkt