Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L. Admiraal DE RUITER. 205

voeten zoude hebben gefpoelt, zyn, om datief, men hun 't leven hadt belooft, en dat met Achteneede, door den Viceadmiraal de Ruiter en dentwirit'g Krygsraadt voor hun gantfche leven op de ga- ^"q6^ leyen van den Koningk van Spanje gebannen,gaieyéa " en den Generaal der galeyen overgelevert; s^bandoch onder voorwaarden, dat zoo hunne Hoogh-lien' moogentheden de Heeren Staaten, of de Raaden ter Admiraliteit, in 't toekoomende eenige van die Renegaten genaade wilden bewyzen,^ en van de galey verloffen, dat dan de Koning, of zyn Gemagtigde , gehouden zou zyn hen wederom in vryheit te Hellen. De De KapiKapitcin Jan Leendertszoon werdt van detein en Chrifte Haven verbeden; om dat hy zoo barm-^ee an" hertiglyk en goedertieren met hun hadt gehan- verbeedelt. Ook heeft men noch een Monneken-den. dammer, en een Pool, op hun voorbidden, vrygefprooken. De Schoutbynacht Verveen hadt den veertienden van November ook jacht gehadt op een Turk met twintig ftukken, en was hem op vier roên lenghte aan boordt, zoo dat zyn volk gereedt ftondt om over te fpringen : doch op dat oogenblik werdt zyn groote fteng afgefchooten, 't geen den Rover tydt gaf om t'ontfnappen. Den twintigften van November werdt door de Kapiteinen van der Zaan, van den Bofch, en Adelaar noch een De verroofbark , en een groot Turks fchip, de ver- gulde gulde Arent genoemt, by Arziia tegens hetAre"t' ftrandt gejaaght , daar men meende dat het^Vfchip, fchip zou vergaan, doch het ftiet alleen zyn aan itrandt roer aan ftukken, en raakte in 't kort weêr és)*3gfrt, vlot. Daarna verdeelde de Viceadmiraal dedo<* Ruiter , naa dat hy te Kadix zyn leeftoght van we°êr vlot.

landt

Sluiten