Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

486

Het LEVEN van den

i 660. den , en die men op de trou van hun middelaar fchap hadt beflaagen en aangehouden. D'eene Gezant van Engelandt, de Heer Algernon Sidney , was van 't zelve verftandt. Maar zyn amptgenoot, de Heer Robert Honiwood, riedt het wyffèlyk af, ten deele om dat men, indien de Ruiter op hen losbrandde, me.t de Heeren Staaten zou moeten breeken en oorlogen; cn ten deele, om dat men geen oorlogsvloot in dc Sondt of by der handt hadt die de Ruiter 't hooft kon bieden. In deezen Zie Alt' der zaaken fchcenen de Franfche en Enxi!*555. geilGne Gezanten toe te leggen om den Koning van Denemarken van de Heeren Staaten Vlyt en af te fcheiden, cn, met uitfluiting van de aiebgt^,vStaatfche Gezanten, de vreede te doen fluiten, fche Ge- Maar door de Staatfchcn werdt in 't tegendeel zanten met onvermoeide vlyt gearbeide, om den Koaange- ning, en dc Ryxraaden van Denemarken, tot

wendt tot net aanneemen van zeeker ontwerp der vreede., bevorde- , ■, , . 1 ., , . . '

ring eer c Seen ze meenden dat met de wil van beide vreede. dc ftrydende partyen genoeghzaam over een Hun ver quam, te bewegen: verwonende wat nuttig» verzoek heitdaarin, zoo voor 't ryk van Denemarken, aan de a's den Staat der vereenigde Nederlanden , was Deenen, te vinden: daarenboven aanbiedende, indien het befluit der vreede langer moght werden verfchooven, en uitgeftelt, dat zy den Viceadmiraal de Ruiter lart zonden geven de Zweedtfche oorlogsvloot aan te taften, en met Godts hulpe te veroveren. Voorts, dewyl alles van de zyde van hunne Hooghmoogentheden niet gcfchicddc om eenigh byzonder voordeel tc bereiken, maar alleen ten befte van de Deenfche kroon , cn tot der zeiver meefte voordeel

en

Sluiten