Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE.

~£)E kennis der Hiftorien is gemeentyk de eerft e , die ons, in onze vroege jeugd, meer óf min eigen gemaakt wordt; ten deele om dat zy voor ons, in onze tedere jaar en, bevattelykjl is; doch vooral, om dat zy, in dien leeftyd,. lekoorlykheden voor ons heeft,) die weinige of geene andere weetenfchappen hebben konnen. D& Hiftorie veriuon, -is dingen, die voor de zinnen komen; die de verbeelding aandoen, en waar van wy , zo dra wy beginnen te redeneeren, gemeenlyk, al veel gezien of gehoord heb' ben; daar de meefie andere weetenfchappen ons, in onze jeugd, zo vreemdzyn, dat wyalwat in jaaren gevorderd moeten wezen, eer wy er zo gemeenznan1 *v*d* -wui-dcn, dut wy er de zoetigheid en nuttigheid van fmaaken konnen. En hiervan komt het, dat de jeugd meer vermaak vindt in de Hifiorie, dan in andere weetenfchappen.

Be Heilige Hifiorie, in de Bybelfchriften vervat, is buiten tegenfpraak de nuttig fte voor de jeugd; doch naaf aan deeze ken ik geen nuttiger noch aangenaamer dan de Hifiorie onzes Vaderlands. Wy worden alle Leden van V Gemeenebeft gebooren, en deelen, van onze vroegfle jeugd, in den voorfpoed en tegenfpoed van den Staat Wy konnen hierom, hoe jong wy ook zyn mogen, niet nalaaten, belang te rekeA ven

Sluiten