Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 33 )

hendrik de iv.

Dank zij den Hemel! eer ik nog Koning wierd, was ik lang genoeg weinig meer, dan een eenig ander menfchen kind, en zelfs een der ongelukkigften, het geen mij ten minften wel zo veel mtn-1 fehengevoel gegeven heeft, dat ik mij verheugen kan, wanneer mijn goed volk gelukkig is, al zou het ook ten kosten van mijn eigen huis zijn.

jupiter.

Waren uwe Opvolgers, alle u gelijk geweest, voor zeker, Bourbon! dan had de zestiende lodewijk deezen dag, dien hij waarfchijnlijk niet met rooden inkt in zijn almanak zal aantekenen * niet moeten bekeven. —— Koom, en zet u naast ons neêr! uit deeze wolk zult gij alles zeer gemaklijk kunnen zien.

s t. louis, naar beneden ziende.

Een heerlijke fchouwplaats, ik moest het ht*

kennen, voor zulk eene plegtigheid ! Wat is

dat Parijs fints mijne tijd veranderd!

mercuur.

En welk een denkbeeld zult gij u niet van de tegenwoordige Parijzenaaren vormen; wanneer gij hoort, dat gindfche verbaazende halve kring van zitplaatzen,' of Amphitheater, het vrijwillig werk van meer dan honderdduizend Parijfche burgeren van beide fekfen is, welke met een vervoering, die door het ongunftigfte weder niet konde verC koeld

Sluiten