is toegevoegd aan uw favorieten.

Levensbeschryving van Frederik den Grooten koning van Pruissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Frederik den Grooten. 79

Dit is het einde van Fr ede hik. Het is groot en het eenige in zyne z»ort , éven als zyn Léven het was. Nadat hy zyn Ryk door regtvaardige, als ook door regtvaardige bezitnémingen uitgebreid ; vier zwaare Oorlogen gevoerd, en in den voorlaatften Oorio',, Oostenryk , Rusland, Frankryk en Duirschiand het hoofd geboden , en nogthans den b'oedi en en langdurigen ftryd gelukkig en Zegeryk geëindi d had, gaf een Léger van twee honderd duizend Man , eenen verbazenden fchat, wel voorziene Magazynen van Krygs- en Mondbehoeften, met een woord , eenen Staat, die in den Raad van Europa de verhévenfte en roemrykfte rol fpeelt, eenen (laat, die Duitschlands rechten, Duitschlands vryheden befchermt, eenen ftaat, die door zyne nabuuren geëerd en gevreest word, in handen van zynen opvolger over,

Zo Stierf de veroveraar Al ex a nd e r , noch zyn nabootzer Karei niet, wier Ryken na hunnen Dood in puinhoopen vielen ; zo Stierf Lodewyk van Frankry; niet , die de e-rootheid en den roem van zyne door de T u r e nnen en Cox Dés vereeuwigde Regeering in de armen eener Maintenon overleefde.

Frederik Yerlaat een bloeyenttRyk, daalt

van