Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 237 )

gereedheid voor de reize naar Amerika, h dat Amerika ver van hier? vroeg ik.

reiziger. Meer als honderd myien.

ik. Des te beter! Zullen wy dit alles'te voet gaan ?

reiziger. In 't geheel niet! Het grootite gedeelte van deze Reis doen wy ter fcheep, op de Zee»

ik. Dit is my lief, op deze wyze zal ik 'ook de Zee te zien kiygen!

Den volgende morgen , zeer vroeg, riep myn Reisgenoot, welke, gelyk hy my den voorigen avond verhaald had , de Heer van Asfof heette, hé Confiant! willen wy nu naar Amerika gaan?

Ik. Ik ben daadelyk gereed.

van assof. Ik ook. Maar eerst zal ik nog iets bezorgen. Voor de Ziel heb ik reeds gezorgd, nu wil ik ook nog eenige zorg aan het Lichaam belleden.

ik. Gy zult denkelyk willen ontbyten? Wat belieft gy te hebben? Ik zal het daadelyk by den Waard beltellen.

van assof. Daar toe is het nog tyds genoeg. Eerst wil ik nog iets gewigtiger doen. Wanneer gy het zien wilt ga dan met my.

Toen

Sluiten