Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 239 )

Kind, dewyl de eerde melk een zeer goéd

middel ter reiniging is. Veele Moeders kunnen dit echter met doen • clewyl de tepelj aan de borden te zeer ingedrukt en te week zyn. Dit is bet geval vbornaamelyfe by jonge Vrouwen, byzonder wanneer zy uit Europa komen. Want daar heerscht de dwaaze gewoonte nog , dat de Meisjens zich reigen , op dat zy 'er recht puntig zouden uitzien.. Daar door perfchen zy nu haar lichaam te* faamen, en maaken zich krom en feheef: byzonder lyden de borden daar by, en de* tepels werden te zeer ingedrukt. Wanneer zy nu haare Kinderen dillen zullen, dan kunnen de arme Kinderen de tepels niet vinden, en 'er dus niet door zuigen. En wanneer die ook gefchied , dan worden de tepels gewond zweeren ook we), en de Vrouwen daan daar by zulke fmarten uit, dat zy kermen, fchreijen , en als wormen in elkander krimpen. Dan is 't hier na: ik kan myn Kind niet «■Hen. De Man , het iyden zyner Vrouw ziende, geeft toe, en laat het Kind, of door koe-melk opfcweeken, of geeft het aan eene Mtnne. Hier uit ontftaat nu veeleriei onheil De Kinderen worden dikwyls verwaarloost.

en

Sluiten