is toegevoegd aan je favorieten.

Levensgeschiedenis van den heer Constant, koopman te Richmannshauzen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 336 )

neer myn Heer en ik iets zagen , of hoor. den, waar aan wy ons ergerden : dan keerden wy 'er ons van af, zagen naar de Zee, en fpraken over de merkwaardigheden, die in dezelve verborgen zyn.

Maar eenige dagen hier na werden wy toch zeer onrustig. 'Er brak onder het Zeevolk eene affchuwelyke ziekte uit , die men de Venerike noemt, en waar mede maar alleen Perfoonen bezogt worden, welke een on. tuchtig leeven leiden. Ieder moest het hart in 't Jyf bloeden , welke deze Menfchen fchreijen en kermen hoorde. Want den een moest dit , en den ander weêr wat anders afgezet worden. Een van hen , welke een zeer fchoon Mansperfoon was , verloor zyn neus geheel en al , en wierd daar door zo wanftallig, dat men hem, zonder affchrik , niet kon aanzien.

Dat kan ik niet uithouden, zeide ik tegen Heer van Asfof.

En dat waarom niet ? was zyn antwoord. Wy kunnen van deze fchrikkelyke menfehelyke elende zeer veel goeds leeren. Het is immers waar, dat gy, noch ik, niets van de. ze fchrikkelyke ziekte gevoele?Is dit nu geen

vreug.