Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 139 )

voornaame Mannen , de Eere van den Godsdienstbevorderende , bekend worden, hun Leeven, eene aanëenfchakeling van zuivere deugd, godsvrugt en liefde tot den Naasten zijnde, befludeeren, en in hunne navolging zijnen wezenlijken roem ftellen. Hij zoude alle dweepige verfchijnzels, gloejende uitvloeden der liefde, en andere zwaarmoedige grillen kennen, en — verfoejen.

§. LVIL

Gedagten over het leezen van den Bijbelt

Bijbelkunde is met de Kerkhistorie zeer naauw yerëenigd; ja ze is veeleer het eerfte of Hoofd-deel derzelve. — Maar duizenden leezen den Bijbel zonder nut, en duizenden leezen hem, wien hij een fteen des aanftoots word, in plaats van 'er onderregting, verfterking en zegen uit te trekken. — Wai is 'er de oorzaak van? ... De Bijbel is een bijzonder boek, het welk de historie van der menfchen opkweeking behelst, voor zo verre hij tot het verhevene van den bovennatuurlijken Godsdienst opleidt. —i Hij is niet flegts voor onze tijden gefchrecven, maar, voor zo verre hij het Plan dezet opkweekinge tot het einde der waereld toe bevat, hij is, veelligt, ook nog voor duizenden van jaaren

ge-

Sluiten