Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDEN

VAN DEN . i

VERTAALER.

TJöe zeer dit werk reeds èerP geruimen tyd het licht heeft gezien, • als zynde reeds, in het jaar 176'J üitgegeeven, en men uit-. Men hoofde zoude denken, dat het algemeen hekend was, is het egter daar mede geheel anders gefield: geene, ten minflen zeer weinige, Tydfchriften hebben van het zelve melding, gemaakt, en my'nes weetens wierd het tot hier toe in geene, als de oorfpronkelyke j Taal gevonden.

De Bekwaamheid , welke de Schryver toond te bézitten ; de goede Orde, die in het werk doorjlraald; de Eenvoudigheid, waarmede hy alles behandeld; en de Opregthéid, welke overal gevonden word, hadden egter lang verdiend, dat zyn arbeid atgemeener was bekend geworden. .

Dit heeft my dan eindelyk doen bejluiten , om , daar ik in het jaar 1770, by het vertaald uitgeeven van de Heelkundige Waarnee ^ * 0? rail?-

Sluiten