is toegevoegd aan uw favorieten.

Volledige verhandeling over het heet en koud vuur, benevens de beschryving van eene nieuwe manier van afzetting der leden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

93

zich een kind, omtrent vyf jaaren oud, byna een jaar geleden, aan den flaap van het hoofd gefloten, en, hoe wel deeze kneuzing door den tyd met moeite was geneezen, bleef 'er egter over een gezwel, dat allengskensgrooter"wierd, op het gevoel vol met het een of ander vogt fcheen te zyn, en het welk bedekt wasmeteen kwik - pleifter.

Alle deeze omftandigheden deeden my weinig overhellen, om aan dit kind eene operatie te doen; maar door het aanhoudend verzoeken opende ik egter de bekleedzelen, en, onaangezien bet gezwel vry diep gelegen was , bragt ik egter zoo het vlies, als de ftoffe, welke daarin befloten was , zeer wel te voorfchyn. Ik vulde de holligheid op met droog plukzel, en bedekte hetzelve met een Gom-pleifter, waar over ik lag een drukdoek, die in brandewyn was nat gemaakt; en beveiligde alles met een verband.

Dewyl myn verblyf by deezen Heer hem noodwendig veel geld koftte, hy veele kinderen had , en een man, dien hy als Heelmeefter gebruikte, in zyn huis woonde, gaf ik hem myne gedagten omtrent de verdere behandeling in gefchrifc over ,• en deeze beftonden in het volgende. Ik gebood, dat men den grond van de wond moeft verbinden met eene warm gemaakte ettermaakende zalf, beftaande uit het ung. e gum. Elemi, pracip. rubr.," en ol. Therebinth., en het overige van de holligheid opvullen met droog plukzel, en alles bedekken met een Gom-pleifter, op linnen gefmeerd. Hier mede was myn oogmerk, eene genoegzaame pntfteeking, welke zeer nodig was, te verwekt