Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C * )

gaan; en alhoewel het my niet mogelyk is, in allen deele die zelfde woorden te gebruiken, die er by die gelegenheid gèfproken zyn , zoo kunt gy npchtans op de echtheid der zaak zelve, u gerust verlaten.

Vrydag den 13^" van Januari 1786, ver. Hond ik toevallig uit den mond van een' myner beste vrienden , dat zekere boêr, naar gïffifig 40 jaren oud, willem kkynen geheten en niet verre van hier woonende , zeer ziek waar en door ecnen dóftór hermaui's van DijiTER bedient wierd; ik kende den lyder van naby, hebbende zelf by diverfe gelegenheden veel belecfthcid van hem genoten ; en myn vriend leefde ook met hem in gtflte v/iéndlchap; dit, en de kennis die vvy van zyn braaf karakter hadden, deedt ons befluiten om den zieken eene vifite te geven; het welk dien zelfden namiddag omtrent vier uien gefchiedde.

Aan het huis van den patiënt gekomen zynde, ve; Honden wy, dat de ziekte, op Zondag (jen 8'^n der zelfde maand, zich met pyn in de forsr ontdekt had, ~ dat men vervolgens ïviaandag gemeklcn geneesheer tot asfistentje bad verzocht, — dar zyn welëd. van dien tyd af tot op dat uur , drie aderlatingen , ("waar van de laaste weinige uren te voren verricht was,) had doen te werk fïellcn, — dat ér pappen op de pynfyke plaats waren aangetegt, die ru ëerfter dooi1 een aarden kan met 'heet vvat'jr waren vervangen, — dat men één klisteer gezet had, — en dat de algemeene drank regenwater nret zoete melk was. Er

Hond

Sluiten