Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12 Proeve over de Voorbehoedinz

$. VIII.

Onder alle de Middelen egter, tot vermindering van deeze zoo algemeen overgaande befmetting uitgedagt en aangewend, en dagelyks zoo merkelyk in veele opzjgten verbeterd , ver wondere ik my zeer, hoe meer ik derzelver woedenden aart en de oplettendheid van voorgaande Geneesheeren inzie, dat men het voornaame Tegengift tegen deeze plage, in de konftige voortplantinge en bereidinge tot dezelve, veelal en meeft alleen zoeke; terv/yl men niet zonder reeden zoude kunnen vreefen, dat, fchoon deeze ziekte in de daar toe bereide Lyderen veel al zagter en min gevaarlyk worde, de gelegenheid echter tot algemeener befmetting vermeerderen mogt by zonder als men niet te gelyk de uitroeijing van de NatuurlykePokjes behartigt, 't geen aan veelen meer dan waarfehynlyk voorgekomen is. Hierom zoude men mogen denken, of niet, wanneer men eenpaarig

tragte

(r) A. de Haen Epifl. ad Tralles pag. 50. Refp. V1H. Geneesk. Bibl. I. D. 3. St. pag. 435. mee 461. Rast bewyft uit de Sterflyften, dat te L011don 22700, of ten minften 16294 Menfchen meêr

aan

Sluiten