is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeve over de voorbehoeding der kinderpokjes.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£4- Proeve over de Voorbchoeding

lyk dit in warm water af te walTchen, te droegen en tot gebruik te bewaaren, ten vollen gedwee gemaakt wordt. De Alcheraiften hebben met dit foort van verbeetering van de kwik veel opgehad: men vind ganfche Verhandelingen , in welke onder diiiftere raadzelen van dit geheim gehandeld wordt (ƒ). F. Hoffmann*, zeer wars van al dit duiiter opgeeven en merken 3 heeft uit den onder aangehaalden Pui la lethes eene wyze opgegeeven , om zoodanigen Mercurius virgineus , animatus of philo[fopbicus te verkrygen, weke, zyne heevige kragt uitgetoogen hebbende , ter gifte van twee, drie, of ten hooglten vier greinen , eenige dagen na den anderen, zeer veilig, zelfs aan zwakke geitellen, zonder eenige vrees van kwyling, of die hevige aandoeningen te verwekken, weke de ruwe kwik gemeenlyk pleeg te veroorzaaken , kan gegeeven worden (/). En ofichoon

hy

(s) Philaeethes Introïtus apertus ad occlufum Regis Palatium, cum Act. Phyf. Med. Vol. VII. App. pag. 235. fq. Vol. VIII. App. pag. 122. fq. Vol. JX. App. pag. 142. fq. Vol. X. App. pag. 246. fq. & Nov. Act. Phyf. Med. Vol. I. App. nag. 191. fq.

(t ) Dijjert. de Mercurio, Thef. XXI. /. c. pag 585. cum Tom. III. Part. V. Cap. IV. §. XV. pag^ 421. & net. ad Poterium, Cap. XIII. p 265.