is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeve over de voorbehoeding der kinderpokjes.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

104 Proeve over de Voorbehoeding

VIII. Dat de alleifcherpfte Kwik, middelen, behoorlyk in vogten, als water, wyn of moutwyn gelmolten , verdund en in eene bepaalde veelheid gegee*ven, gelyk de Mercurius fublimatus corrofivus (die naar het eenftemmig getuigenis der konftoeffenaaren, op zig zei ven toegediend, een volftrekt vergifcis; even als het aftrekfei van het Vitrum Antimonii, van een niet minder fcherp vermoogen) dusdanig bereid, heilzaame Geneesmiddelen worden, En dat

IX. Ten laatften, van alle de bereidingen (§. XXVIII-XXXI.) de eenvoudigfte van de eerjle claffe, waar onder met regt de Aethiops Mineralis ; van de tzueede de .Mercurius fexies fublimatus, of de Calomel Turqueti; en van de derde de Mercurius diaphoreticus jovialis, indien dezelve van zyne fcherpte volkoomen ontdaan en wel bereid is (/') , en de Mercurius animaius folaris, indien men op de wonderbaare verrigtingen, welke de Geheimbezitrters van dezelve opgegeeven hebben, ftaat

maa-,

CO Volgens van Heemont was dit middel niet goed, zoo lang de Mercurius konde gerevifieert worden, conf. Barchusen /, c. pag. 207.