Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Kinderpok]esi 225

jes beoogd hebben; want daar men de koorts als het middel aanmerkt, om het vergif der pokjes f onder te brengen, moet men dezelve, met den Baron Dimsdale te recht, veel eer als den ergjlen vyand houden, die, niet met kragt tegengegaan zvordende, in flaat is groot gevaar te veroorzaken (s).

Het blykt dan, dat verfcheide deezer opgenoemde middelen , elk op zig zeiven ? of met anderen famengevo egd, een vermogen hebben, om het pokfmet niet alleen te verzagten; maar zelfs, wel en behoorlyk gebruikt zynde, geheel af te weeren; zoo, dat de gewoone gevolgen in de geenen, die door hetzelve befmet waren,geen plaats hadden. Dus zy in eene algemeen doorgaande Kinderziekte, in gebruik gebragt zynde , gefehikte hulpmiddelen zouden kunnen worden, om het pokfmet, in plaats van hetzelve te vermeerderen en uit te breiden, grootelyks te verminderen en uit te roeijen; en deeze ziekte allengskens zeldzaamer te maaken. Men zoude hier wederom tegen

kun-

(O Verhandeling van de tegenwoordige manier van Inenting, pag. 60.

Sluiten