Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«S* B Y L A @ E N.

Aanmerkelyk is het, dat de Zieke tot het laatfte toe. by volkoomen vetftand gebleeven zy.

A.

Manna pure fij. Cor/. /'erwt;, op/. ?jo

Co£. c. aq. comm, |xiv, CoAtf. fvij. aaVe

yf^. Cinamom. §j. §. alle twee uuren een Theekopje vol,

A

R. Pulv. Rad, Ipecacuarih. dr.,3.

Öxymell. Squill.

Aq. menth. a. dr. x. M. S. alle halv uur twee Lepels vol,

c.

ï^. Mann. purct f iij. Cor*. Peruv. 51J.

refiduum §xv. Co/a;, ötftfe

Cinamom. fj.

S. alle twee uuren een Theekopje vol.

D.

?o. Z<2t%> ök//t/f ^xxiv.

Mann. pura f ij.

jPrwff. Tamarind. q. f Co^awfc ƒ. mannatum. 5. alle uur een Theekopje £vol. E.

Sluiten