Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WATER- EN BLOEDVLOEJING ENZ. 2<J

de herhaalde en opeengeftapelde befpottingen, en ijslijke lasteringen, beladen mee al de zonden zijns volks, van welke, als van walgelijke etterbuilen, zijne vleklooze ziel, zo wel als de heiligheid zijns vaders, de volkomendfte afkeer had!

Hier hong Hij onder 't gevoel van zijns vaders toorn, van de ftrafeifchen der wet, . en de vuurige pijlen van den fatan!

Hier ondervond Hij a!s in een bundel faamgepakt, het verfchriklijke van den eeuwigen dood , dien de zonden der- men-. fchen verdiend hadden.

Hier leed Hij de verfchrikkingen en fmerten, welke zo veele duizenden der zijnen, eindeloos in de buitenfte duisternisfe, Zouden hebben moeten lijden,

Dan ik trede hier niet dieper in, 't B 5 zou-.

Sluiten