Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de vafle en vloeibare deelen des Lichaams. 13,

menfchen, dievetzyn, wordt aan dezelve eenig vet gevonden.

V. Hoe wordt een Spier verdeelt?

A. Men. verdeelt een Spier in zyn Principium of caput, Hoofd: in zyn Medium of venter, Buik, en in zyn Fiuis of eauda, Staart.

V. Wat is het begin, of het hoofd van een Spier ?

A. Het is dat deel van een Spier, waarheen deszelfs beweging gefchiet: het zelve is of vleefch- of vliefchachtig; in zommige Spieren is het kort, in zommige lang; zomtyds is het dik en zomtyds dun: in het hoofd van een Spier wordt altyt de zenuw of zenuwen ingeplant,, die aan de Spier worden mede gedeelt.

V. Wat is het midden of de buik van een Spier ?

A. Het midden of de buik van een Spier is deszelfs dikfte. en vleefchachtigfte deek in zommige Spieren vind men peesachtige tufTchen-ruimtens, gelyk in de rechte Spieren van den. buik, en nog in eenige weinige andere Spieren : ten ware men deze peesachtige tufTchen-ruimtens aanmerken wilde,, als hoofden en ftaarten, waar door niet eene Spier, maar verfcheide Spieren aan malkanderen worden gc-hegt,. zoo als \vy het liefst begrypen.

V Wat is het einde, of de ft aart van een Spier ?■

A. Het is het andere einde van een Spier,, 't welk met Iietr daar aan vaft gehechte lid in de beweging na het hoofd des Spiets getrokken wordt.

V Wordt aan het hoofd en aan den Jlaart van een Spier ook een byzondere naam toegeeigent ?

A. Ja, als een van beide brééd, en als een band is, gelyk men inde Spieren van-de Borft, van het voorhoofd, van het achterhoofd en in eenige andere Spieren befpeurt, als dan wordenze ook Aponeurofis, Peesachtige uitbreiding genaamt,

Sluiten