is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschouwing van den staat en de vermoogens van den mensch, vergeleeken met die van de dierlyke waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nos BESCHOUWING kracht en nadruk byzetten, zonder haare eenvoudigheid vvech te nemen: wanneer de discords met juistheid gefchikt en ontbonden worden, en de overgangen van den eenen fleutel tot den anderen konftig zyn. By een fpeeler beftaat de fmaak in de kundigheid van des opiïellers oogmerk, en het uitdrukken van hetzelve op eene geestige en krachtige wyze, zonder inzicht onj een vertooning met zyn eigen behendigheid van uitvoering te maa ken.

Maar al liepen alle deeze omftandigheden by het opftellen en fpeelen van eenig ftuk muzyk te fan-en, zal het nogthans nimmer de hartstochten in beweeging kunnen brengen, ten zy deszclfs meening en inrichting zoo gemaakt zy, dat het voor een verftandig en krachtig ppftel gefchikt is.1 De muzyk oefent haar groötfte kracht a£