is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschouwing van den staat en de vermoogens van den mensch, vergeleeken met die van de dierlyke waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eeS BESCHOUWING

den in een ftyl overeenkoomftig zich zei. Ven.

Maar de algemeenfte misdag van opftellers die zulk een uitdrukking in het oog hebben, is dat zy de naarbootfing in de plaats ftellen.

(f) De muzyk als een naarbootfende konst aangemerkt, is maar alleen inftaat om klanken en bewee^ing naar te bootfen, en dit laatfte nog maar zeer onvolmaakt. Een opfteller behoorde zyn muzyk maar alleen den zin te laaten uitdrukken, zonder zich op te houden met penig byzonder woordt dat gebruikt wordt om zulk eene meening mee te betekenen, als men g;woonlykdoet, en inderdaad een elendige manier van woorden fpeelen is. Behalven dat, behoorde men, zoo 'er eene naarbootfing zyn doet, zulks meest altoos aan de inftrumentale

aci

(f) Zie HAKKis en Avisow.