is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschouwing van den staat en de vermoogens van den mensch, vergeleeken met die van de dierlyke waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN CES MENSCrt 51$

van alle fraaije konften, hebben fommige uit* muntende meefters zich op een zuiverheid , eenvoudigheid en verhevenheid van ftyl beginnen toe te leggen, die men gelukkiglyk in ver* fcheide deelen van Europa heeft zoeken naar te volgen. Maar het kwaad daar ik over klaag» fchynt zoo ingewikkeld, en zulke diepe wortelen gefchooten te hebben, dat het tot nog toe ongeneezelyk is. De woede voor verfcheidenheid is zoo heftig, en de fmaak daar door zoo weinig keurig, dat opftellers en uitvoerers, diè hun beftaan van het gemeen hebben moeten, genoodzaakt zyn het zelve met even veel wat; te voorzien, al had het anders niets als zyn nieuwheid om zich door aan te pryzen.

De losfe voortbrengfelen eener onbeteugelde verbeelding, vereert men dikwyls met de tytelé van uitvinding, geest en genie: en fmaak fchynt in het algemeen niets te betekenen als

een