Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEVEN te VERLENGEN. i**

gebragt wordt, want onze longen en huid nemen eene menigte levensvoedfel op , en dezen zijn voor de inftandhouding der levensgeesten van veel meer belang, dan de maag.

II. Dat het voedfel in de beftanddeelen van het lichaam overga, dat het de natuur van die beftanddeelen, en van het dierlijk lichaam aanncme. Dat er een overgang uit de onbewerktuigde in de bewerktuigde wereld door den invloed der levenskracht plaats hebbe.

Al het geen wat van buiten in ons lichaam aangevoerd wordt, moet eerst de eigenfchappen van het leven verkrijgen, eer men zeggen kan, dat het tot ons behoort. Alle beftanddeelen, ja zelfs de fijnfte middeloorzaaken, waar van de natuur zich tot inftandhouding van ons aanwezen bedient, en die van buiten op ons lichaam werken, moeten verdierlijkt, dat wil zeggen, door den invloed der levenskracht zoo gewijzigd en op eene geheele nieuwe wijze verbonden worden, dat dezelven in hec geheel niet meer naar de wetten der doode en onbewerkcuigde natuur, maar volgens de wetten, die aan het bewerktuigd leven bijzonder eigen zijn, werken, en onderling ia verband ftaaa, in één woord, dac

men

Sluiten