Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

190 de KUNST om hit MENSCHELIJK

men ze zich als beftanddeelen van een levend lichaam nooit afzonderlijk, maar altijd als te zamengefteld (uit derzelver éigene natuur en de wetten der levenskracht) moet kunnen voorftellen. In het kort, al wat in ons is, de chemifche en mechanifche krachten zelfs niet uitgezonderd, zijn verdierlijkt. Nemen wij bij voorbeeld de electriciteit en warmteftof: zo dra ze beftanddeelen van een levend lichaam worden, zijn ze van eene te zamengeftelde natuur (verdierlijkte elektriciteit, Verdierlijkte warmteftof) en zij zijn niet meer volgens de wetten en betrekkingen, die ze hadden tot den gantfchen omvang der geheele natuur, te beoordeelen, maar Zijn naar de bijzondere , aan de bewerktuigde ftoffe eigene wetten bepaald en werkzaam. Zo is het ook met het oxigene (de zumftof,) en de andere nieuw ontdekte chemifche ftoffen, gelegen. Men wagtte zich wel, van zich dezelven in haaren ftaat van verbinding met ons lichaam op die wijze voor teftellen, als wij ze waarnemen in de proeven, die wij 0p de lucht maken: ook zij werken naar bijzondere en met de natuur des lichaams overeenkomende wetten. Ik ben van oordeel, dat deze aanmerking thans niet genoeg kan overwogen worden, en zij alleen kan ons op den regten weg leiden, om, 't geen van het uiterst

be-

Sluiten