Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEVEN te VERLENGEN. 2j?

ken, de Mazelen, de Venusziekte. Dezen zijn zelfs ook in zo verre op onze eigene rekening te ftellen, als wij dezelven, zonder eenigen tegendand, laten voortwoeden en moorden, daar het toch bewezen is, dat wij ze met behulp van ons verdand, en van de kennis, die wij door de ondervinding daar van verkregen hebben , zeer gcmaklijk van onze grenfen zouden kunnen verwijderen, zo als ze ons aangebragt zijn.

De meeste ziekten werken of plotfeling en bij wijze van een' geweldigen dood, ais middelen die de werkzaamheid van het leven afbreken (gelijk bij voorbeeld , beroerte en verdikking) of als middelen, die het leven langzaam verkorten, dewijl dezen of geheel ongeneeslijk zijn , of indien ze al geneden worden, een zodanig verlies van levenskracht., of zulk eene verzwakking of ontbinding van voornaame en tedere werktuigen agterlaten, dat het lichaam , dat daar van aangetast wordt, niet meer in ftaat is het levensperk te bereiken, waar voor h,et beftemd was.

De volgende korte berekening, die op eene menigte van fterflijsten gebouwd is, zal u ten duidelijkften afmalen, hoe ongelooflijk groot het verlies is, dat de menschhejd thans door ziekten lijdt. Voor-

Sluiten