is toegevoegd aan uw favorieten.

Kunst om het menschelijk leven te verlengen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEVEN te VERLENGEN: Iï3

aemen, zijnen Heer niet meer te kennen, en te willen bijten, en men ontwijke eiken, bond, die een verdacht voorkomen heeft(*).

De uitwerking van dit vreeslijk Vergift beftaat hier in, dat die geene, welke 'er medebefmet is , min of meer lang of kort daan na, ook dol wordt, of de Watervrees krijgt, en daar aan onder de verfchriklijkfle ftuiptrekkingen fterft. Het is dus een groot geluk, dat men door veelvuldige waarnemingen ontdekt heeft, dat deze Smet, zelfsdan wanneer ze door een' beet medegedeeld is, nog lange het deel, waar de befmetting plaats heeft, kan aankleven, eer dat ze ingezogen en dus aan het gantfche lichaam medegedeeld wordt. Men kan dus, na vergiftigd, te zijn, zich tegen de gevolgen beveiligen, en de Watervrees genoegzaam zeker verhoeden, wanneer men maar de volgende

mid-

(*) De, meest in het oog .vallende kentekenen van. een' dollen hond zijn deze: hij laat zijne ooren en ftaart hangen, heeft traanende oogen, en loopt regt uit voor zich heen met een hangenden kop. Men vindt een zeer wel getroffen afbeeldfel van zulk eenen hond in Hahnemans Freimd der Gefundheit I. Stuck.

Aant. v. d. Schrtjv,

II. Deel. H