is toegevoegd aan je favorieten.

Kunst om het menschelijk leven te verlengen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17* de KUNST om het MENSCHELIJK

nenkracht 'bewaarden. De jeugd dezer Mannen was aan groote ondernemingen en daaden, niet aan wellust en vermaaken gewijd; de phijfieke drift ter voortteeïing van het gedacht wierd niet tot een enkeld dierlijk genot verlaagd , maar tot eene zedelijke aanprikkeling, tot ftoute ondernemingen veredeld. Een ieder droeg het beeld zijner geliefde in zijn hart, het zij dan dat het wezen had, of alleen denkbeeldig beftond , deze romanesqiie liefde, deze onverbreekbaare trouw, was het fchild Voor zijne ingetogenheid en deugd, ftevigde zijne lichaamskrachten , en deelde zijne ziel moed en ftandvastigheid mede, door het beflendig uitzicht op het loon der liefde, dat hem in het verfchiet toelachtei doch het geen niet, dan door groote daaden vooraf ken verworven worden. Hoe romanesk deze zaak ook fchijnen mag, zo vind ik toch bij eene meer naauwkeurige overweging groote wijsheid in op deze wijze de natuurlijke drift te bellieren, welke een der fterkfte beweegraderen der menfchelijke Natuur is. Hoe geheeel anders is het hier mede bij ons gefteld? Deze drift, die, door ze voorzichtig te leiden , de kiem der verhevenfte deugd , van den grootften heldenmoed worgden kan, is tot eene kwijnende tedergevoeligheid, of tot een bloot dierlijk genet, ver»

ne*