is toegevoegd aan uw favorieten.

Kunst om het menschelijk leven te verlengen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

226 de KUNST om het MENSCHELIJK

ftudeer-kamer zouden allengs verminderen , men zou niet meer zo dikwerf waanen, de geheele wereld in zijn eigen perfoon veréénigd, of binnen zijne vier muuren beiloten, te bezitten, en ze naar die maatlfaf af te meeten, en de geheele ziel zou meer waarheid, gezond verftand, warmte, en meer gevoel voor het natuurlijk fchoon verkrijgen, hoedanigheden, die de Griekfche en Romeinfche Wijsgeeren zo zeer kenfchetfen , en welken zij, naar mijn oordeel, grootendeels aan deze gewoonte, en aan den voortduurenden omgang mee de Natuur te danken hebben. Maar even om die rede moest men zorgvuldig bedagt zijn, om den /maak voor de Na. tuur niet te verliezen. Dezelve gaat zo ligt verloren, door bij aanhoudenheid in het afgetrokkene te leven, door zeer vermoeijende bezigheden, door den damp der iiudeer-kamer, en is men dien ééns kwijt, dan treft ons de fchoonfte Natuur niet meer, men kan in de aangenaamfte landftreeken onder den fchoonften Hemel — levendig dood blijven. Zulks kan men het beste voorkomen, door zich nooit te zeer en nooit te lang van de Natuur te verwijderen, door zich, zo vaak mogelijk, aan het gekunfteld en afgetrokken leven te onttrekken , door alle de zintuigen voor den weldaadigen invloed der Natuur

open