Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEVEN te VERLENGEN. £35

fchen met frisch water zeer aan te prijzen, het geen ook veel toebrengt om de vermoeidheid te verminderen.

9) In den winter of in een vochtig koüd klimaat, kan men zich altoos meer fterke beweging geven, dan in den zomer of in heete landftreeken, waar het zweeten ons reeds de helfc van onze krachten beneemt. Dus ook meer in den morgen, dan des nademiddags.

10) Menfehen, die zeer bloedrijk zijn, en een aanleg hebben tot bloed-hoesten, of tot andere bloedvloeijingen , moeten eerst hunnen Geneesheer raadpleegen , eer zij zich op eene reis begeven.

XL

Sluiten