Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEVEN te VERLENGEN. 353

De eerfte klasje: Verflikten (Verhanger.en, Verdronkenen , in onzuivere lucht omgekomenen) , van den Biikfem getroffenen * Schijndooden , en de wijze van hen te behandelen. Hier kan men de volgende raiddelen het eerst, en met het fpoedigst gevolg aanwenden.

1) Men haaste zich zo fchielijk mogelijkden Lijder uit het water te haaien, of het touw af te fnijden, in één woord men neme

de

vervolgens fneed ze hem de kleederen van het lijf, lag het lichaam in warm water, wreef het zagt een vierendeel uurs lang, hield hem. geest van Sal ammoniac onder den neus. De, lippen begonnen hier door rood te worden, en in den omtrek van den mond befpeurde men ligte trekkingen. Nu wierd het kind in een warm bed gelegd, en het lichaamende voetzooien wierden met warme doeken gewreven. Na verloop van twee uuren begon het kind te herleven. Vervolgens gaf men hem opgelosten Braakwijnfteen in, diende hem eenige klisteeren van aftrekfel van Kami!len toe, en lag hem, dewijl hij nog koud was, bij een' volwasfenen in het bed. Het kind geraakte fterk in het zweet, en aan het braaken, en zonder andere middelen aan te wenden volgde de volkomens herftelling.

Aant. v. d. Schrijf* II. Deel, g