Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vin VOORBERICHT.

tot Leeraar in de Geneeskunde bevorderd Was , vertrok hij door Cleefsland naar Keulen, om zich bij zijne Familie aldaar zoo lang optehouden , tot dat de Heer van den Heuvel, met wien hij afgefprookenhad, zijne reis te onderneemen, bij hem tot dit oogmerk zoude gekomen zijn,' Van hier begaven zij zich over Bonn, Coblentz , Swalbach , Wisheiden , naar Mentz, in het doorreizen deezer Plaatfen de Baden en Gezondbronnen bezigtigende. Te Mentz hielden zij zich drie dagen op, deels om het gezelfchap van hunnen Vriend , den Hoogleeraar Weidtnann, te genieten, deels om de inrigtinge der nieuwe Academie, waar mede men toen bezig was, te zien. Naar Frankfort vertrokken zijnde, onderzogten zij aldaar het merkwaardigfte , en reisden naar JJesfen Casfel, in het doorreizen

de

Sluiten