Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE BRIEF. 15

'geloof het tegendeel, en meen dit te kunnen betoogen uit de Pokftof, daar zoo veele ondervindingen leeren, dat deeze, fchoon een geruimeh tijd bewaard zijnde, echter inftaatzij, om, door inenting, deeze ziekte v-oordteplanten. Diemerbroek beweert wel tegen andere Schrijvers^ dat het Pestfmet, oud wordende, zijne kracht verliest, en na verloop van één jaar onfchadelijk wordt (*): toch verhaalt hij zelve een geval, dat hetzelve zeven maanden in de opene lucht geftaaia hebbende, zijn kracht nog niet verlooren hadde (f). Dit alles overweegende, koomt mij voor, genoegzaam te blijken, dat het veel nuttiger voor de famenleeving zoude zijn, als een veel korter tijd tot deeze Quarantaine bepaald wierde; veel voordeel zoude hier uit kunnen voordkoomen voor den koophandel, en gemak voor den reizenden. ■ Dit heeft men thans ook in Italien beginnen intezien, waarom' ook tegenwoordig de Quarantaine aldaar dikwijls verkort wordt, als men verzekerd is, dat de fchepen uit Landen koo-: men, welke van de Pest, of aanfteekende ziekten, geheel vrij zijn. Doch ik heb mij langer, dan ik voorgenomen hadde, hier bij opgehouden.

De wandelingen aan het ftrand te Trïefte zijn zeer verrukkelijk: de bijzondere fraaije ligging

der

(*) De Pefte annot. TL. ad Cap. 10. UB. t (t) Ibid. Lib. 4. Hiftor. irp.

Sluiten