is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door Italien, in den jaare MDCCLXXXV. Gedaan door Wilhelm. Xaverius Jansen [...]. Beschreeven in een reeks van brieven, aan [...] Eduard Sandifort

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V Ij F T I E N D E BRIEF. 193

Wijls dingen, welke men, om dë kortheid te betrachten, met halve woorden aanteekent, zich op het geheugen verlaatende, die men zelve verftaan noch herinneren kan, 't geene mij niet zelden is overgekoomen , waar van ik thans met leedwezen ondervinding hebbe. Mier door ben ik menigmaal, in de noodzaakelijkheid geweest U minder te melden, dan ik wel zelve had aangeteekend; óm dat ik het beter dicht een volleedig bericht te geeven, van welks echtheid ik overtuigd was, dan twijfelachtige zaaken voor zeker optegeevcn.

De voornaamfte Hospitiaaléri\ in Napels, zijrl Glidncurabili, DeW Annunziata, en S'' Giacomoi Het eerfte is het grootfte; het tweede het rijkfte; en het derde het beste voor de Zieken* Men zoude uit den naam Incurabiü ligtelijk verftaan kunnen , als of dit Hospitaal alleen voor de Zieken {ware ingericht, welke voor ongeneeslijk worden opgegeeven; maar het fchijnt dat deeze naam daar van voordgekoomen is, dat in dit Hospitaal voornaamelijk die geenen worden gebragt, welke aan lange fleepende ziektens kwijnen; echter zijn de andere geenzints uitgeflooten. Men vindt hier alle foorten van Zieken: ook die alleen uiterlijke gebreken hebben, Krankzinnigen, zwangere Meisjens , zoo wel als gehuuwde Vrouwen, welke onvermogende zijn.

Dit Hospitaal is een ongemeen groot Gebouw* N ffiid-