is toegevoegd aan uw favorieten.

Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden; vyftiende deel; vervattende het vervolg der beschryving van Friesland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

228 Tegenwoordige Staat

Westeeco.

waar door het van dezelfde Grieteny gefcheiden wordt,, en ten Westen aan de Wester - Wymerts, fcheidende de landen deezes Dorps van die van Heeg. Dit dorp bevat 41 ftemmende plaatfen , alle gelegen ten JNoorden en Zuiden der Kerk , waar onder ook behoort het buurtje Lippenwoude , ten Zuiden van de Zandige Wiel , naby de Smaldykfter Sloot. Weleer lag hier, niet verre van de Kerk, Hettinga Stins, en op den wal van de Jelte Sloot, Okma State. Die van Hettinga waren hier weieerde voornaamften, fpreekende de Historiën onder anderen van eenen Epe , Doeke Tietesz. en Benediktus Hettinga , die in 't laatst der veertiende eeuw hier hebben gewoond. In den jaare 1578, flierf hier Titus Hettinga, een dapper man , die in de Spaanfche Beroerten ten lande uitvlugtte , en onder den Prins van Oranje met veel lof diende : zyn Latynsch graffchrift, zulks te kennen geevende, luidde , voor zo verre het leesbaar is, aldus:

Hic Hettinga ..Titus fitus est, quo fortior alter Non fuitj Hollandi fortia facta fciunt.

Qui patria profugus partes fequebatur Orangi Principis, Hispanis hostis acerbus erat,

Victor . . . tandem liberis uxore pererapta, Qu . . . incautum mors inopina necat.

5. SMALLEBRUGGE , een klein Dorpje, digt aan de grenzen van Doniawer11 al, en niet verre van Woudsend, ongeveer honderd roeden ten Oosten van de Wymerts. Onder dit Dorp behooren tien ftemmende plaatfen, onder welke men in 1459 telde

Hep-