Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zeven

wouden

512 Tegenwoordige Staat

Heere Grietman van Eyfinga. Deeze plaats te zeer fraai aangelegd , met fchoone wandelwegen en vruchtboomen verfierd, en vooral uitmuntende door een' fraaien van aarde opgeworpen berg, ter hoogte van ruim veertig voeten, op welken een fchoon Zomerhuis (laat met lood gedekt, van waar men, voor deezen, het gezigt had op verfcheiden verre afgelegen Dorpen en Steden , 't welk nu echter allengs, door het hoog opfchietende geboomte, niet weinig wordt belemmerd. Ook vindt men op deeze plaats zeer vischryke graften en vyvers, wel voorzien van Karpers, Snoek en Baars.

Voor de veelterfte had men hier eene voornaame Koemarkt, gelyk nog is af te neemen uit de dubbele ry paaien, die, ten getale van 40 met derzelver dwarsflukken, op het Noordwest - einde, ter wederzyden der dubbele ftreek, ftaan: weekelyks kwamen hier weleer zo veele beesten ter markt, dat men telkens eene halve ton boter van de melk kernde; doch thans is deeze markt minder aanzienlyk.

Men vindt hier drie openbaare Schooien, eene Latynfche en twee Nederduitfche; van welker eerfte nog onlangs Rector was de zeer Geleerde Heer J. Vos. Deeze School werd in 't jaar 1695 opgerecht; doch heeft nooit veel opgang gemaakt; dewyl de Inwooners, over 't al emeen, meerder geneigdheid hebben voor den Koophandel en Scheepvaart, dan wel voor de fraaie letteren. Van de Nederduitfche Schooien wordt de eene, die de MeisjesSchoole is , waargenomen door den Koster, en de andere, voor de Jongens gefchikt, door den Orgenist.

Het

Sluiten