Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ao BRIEVEN over ITALÏEN.

Hij 'er het bovengemelde had bijgevoegd en niet té verre ging. Deeze Scad ligt op eene aangenaame vlakte , en de Bergen, waarop men Voorgeeft dat Rome gebouwd is (*) , kunnen niet anders dan kleine heuvi len befchouwd worden , waarvan eenigen zoo laag zijn, dat men naauwlijks merken kan , dat 'er eene verhevenheid plaats heeft. De hooge Bergen, welke in h-t verfchiet liggen , zijn ten minllen op eenen aflland vavei rt'en duizend fchreeden van de ftad gelegen. De aftand van de Middellandjche Zee kan men op dezelfde verte bepaalen.

De

(* Dezeven voornaamfte Bergen van Rome zijn: Monte Palatino, Capitolina, Celio, Jventino, Qjiirinale, Vimintkie en fyquilino. De anderen zijn : Gianiculo, Citorio, Marió, Tejiaccio, Viticano. De Monte Teftaccio [MortsTt/ia. teus of Doliolum] is oorfpronkelijk door fcherven van gebrokens potten en urnen voordgekomen, wélken hier zijn ned erge werpen, en heeft thans eene hoogte van honderd en vijftig voeten ; onder denzelven zijn verfcheidéne Wijnkelders aangelegd: daar de ondervinding ge'eerd heeft, dat de lucht onder dien Berg veel koe'.er is, dan in andere onderaardfche plaatfen. De Abt Nollet, dit onderzoeJcende, bevond, dat de Thermometer hier op négen en een halve graad ftorld, daar hij in de open lucht we! tot op agttien graaien rees ; en , in de enderaardfehe wegert, bij S.Sebaftiano, zijnde de zno beroemde Catacomben, op dertien en een halve graad ftaan bletf. Ik kan de oorzasi* hieïvan niet bepaalen. '

Sluiten