is toegevoegd aan je favorieten.

Reize door Italien, in den jaare MDCCLXXXV. Gedaan door Wilhelm. Xaverius Jansen [...]. Beschreeven in een reeks van brieven, aan [...] Eduard Sandifort

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DRIEËNTWINTIGSTE BRIEF. 75

Cardinaal, Petrus Colonna, verfchuldigd, welke in den jaar 1339 in zijn teftament eene aanzienlijke fomme gelds bepaalde, om voor dezelve een Hospitaal te bouwen. In den jaare 1600 liet de Cardinaal Anton Maria Salviati hetzelve, met de daaraan behoorende Kerk, geheel vernieuwen en vergrooten. In dat Hospitaal zijn honderd en dertig bedden, welke in twee zaaien verdeeld zijn; in de eene worden Mansperfoonen en in de andere Vrouwen genomen. De aan dit Hospitaal behoorende Kerk, aan AcStrada di Ripetta, wordt Maria deïïa Porta del Paradifo ■ genaamd; voordeezen heette dezelve in Augusta, terwijl de Grafftede van den Keizer Augustus niet verre van daar gelegen is.

Wij vonden in dit Hospitaal zeer weinig zieken, en in het vertrek der Vrou'wsperfoonen waren'er niet boven de twintig. In het midden der zaaien is een haardftcde, waarop men des winters, wanneer de koude zulks vereischt, ftooken kan.

Dit Hospitaal is voornaamelijk voor zieken, met uitwendige gebreken, gefchikt , waaronder echter ook, die door Venusziekte befmet zijn, gerekend worden. — Men vindt hier ook een Theatrum Anatomicurn, alwaar de Giovani onderrichting krijgen; echter is alles niet zoo geregeld als in het groote Hospitaal. De Medicus primarius van dit Hospitaal is de Profesfor Bonelli.

Van