is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door Italien, in den jaare MDCCLXXXV. Gedaan door Wilhelm. Xaverius Jansen [...]. Beschreeven in een reeks van brieven, aan [...] Eduard Sandifort

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïor> BRIEVEN over ITALIEN.

Giorgio Bonelli is in zijne manier een 'ge* heel bijzonder Man; ik heb hem niet flechts perfoonlijk leeren kennen, maar ook nog een zijner lesfen in de Sapienza bijgewoond. Hij was zeer fpraakzaam, en wist zijne verdienften op eene kluchtige manier, die hem niet kwalijk ftond, zoo voortedraagen, dat hij, die aan alles geloof wilds fiaan, hem voor den geleerdften in Rome zoude aanzien; echter was uit alles afteleiden, dat hij een Man van verdienften is, en weetenfchap bezit; hoewel hij, in zijne voorleezingen, waarin hij juist bezig was aan de Atra bilis, nog een geruimen tijd, omtrent de tegenwoordige ftellingen, ten achteren is. Buiten zijnen arbeid aan den Hortus Romanus, waardoor hij aan alle Kruidkundigen is bekend geworden, heeft hij in den jaare 178*, eene kleene Verhandeling, over het oleum Ricini, uitgegeeven ( * ), in welke hij niet alleen over het Geneeskundig en Huishoudelijk gebruik van deeze Olie handelt, maar ook de Scheikundige onderzoekingen, zoo wel van de Olie, als van het uitgeperfte fap der Plant, het zaad en derzelver fchillen, en de Plant zelf, door twee Scheikundigen, Petrus!

con-

(*) Mmoria intorno all' Olio di Rieino volgars da G*