Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZESENTWINTIGSTE BRIEF. 139

het welk men nog in de Flavians kerk, voor de ftad, onder het hooge Autaar, zien kan, waar deeze Fugger, in Bisfchoppelijk gewaad, mettwee wijnromers om den hals, op den fteen is uitgehouwen , zoo als ik zelf gezien heb.

De beste wijn heeft door deeze Gefchiedenis den naam van Lst verkreegen. Hij kost drie Paoli of vijftien ftuivers Hollandsch de fles. Het is een zeer aangenaamen wijn,en heeft eenen muscadelachtigen fmaak.

Op den weg van hier naar Aquapendente heeft men aan de linker zijde de groote zee Bolzena of lacus Volfinus: aan de rechte zijde de beroemde Bafalt Colommen, welke een der fchoonfte tooneelen der Natuur daar ftellen, en door Ferber (*) en Breislak (t) zoo volkomen befchreven worden, dat ik onnodig acht 'er verder iets van te melden. De Zee Bolzena heeft dertig Italiaanfche mijlen in den omtrek, en men heeftin dezelve drie bewoonde Eilandjes: hieruit kan men afleiden, van welk een ontzachlijke grootte de Berg moet geweest zijn, wiens Crater zij is, en welke vreeslijke verwoeftingen in aloude tijden door denzelven

moe-

(*) Zie bladz. 237- en 282.

(f) 8'adz, 69. in de Duitfche vertaaling.

Sluiten