is toegevoegd aan je favorieten.

Reize door Italien, in den jaare MDCCLXXXV. Gedaan door Wilhelm. Xaverius Jansen [...]. Beschreeven in een reeks van brieven, aan [...] Eduard Sandifort

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ioo BRIEVEN over ITALIEN

rust het gewelf op zestien groote Colommen van graniet.

De Franciscaner-Kerk, S, Croce, wordt door alle Reizigers bezocht om de menigte Graflieden der beroemde Geleerde Mannen, welke dit land voordgebragt heeft. Hier liggen P. A. MicheLi, wiens verdienllen in de Kruidkunde onvergelijkelijk zijn: en A. Cocchi, welken bij U Hooggeleerde door zijne voortreffelijke befchrijving over de Baden van Pifa genoegzaam zal bekend zijn. Men ziet deszelfs Borstbeeld, van metaal gemaakt, op zijn graf praaien. De fchoone Grafnaald van Michacl Angelo Büonaroti, de grootfte Meefter in de Bouw- en Schilderkonst, verfiert ook deeze kerk. Verder vindt men alhier de Graflieden van den Oudheidkundigen Phil. Buonaroti, van den Hiftoriefchrijver Leonardo Bruni, van den Dichter Franciscüs da Barberino en verfcheiden anderen; maar laat ik mij niet langer bij het befchrijven der Kerken deezer Stad ophouden, daar zulks tot mijn oogmerk niet behoort.

Van den beroemden groote. Hertoglijke Gaiderij zoude ik U gaerne een breedvoerig bericht geeven, indien ik niet wist, dat dezelve U uit veele befchrijvingen over bekend zij. Nooit zal ik de aangenaame uuren, welke ik hier doorgebragt heb, vergeeten; nog herinner ik mij menigwer-

ven,